Dragosfer – Dragoman Blog | Çeviri Dünyası Bülteni

Kas/14

4

Elia Exchange Programı

Mütercim Tercümanlık ve Çeviribilim bölümleri ile çeviri işletmeler arasında kurulan köprü sayısı artıyor. 2013 tarihli GALA Global Talent Program’in ardından yakın zamanda Elia Exchange programının da duyurusu yapıldı. Türkiye’de ilk olarak Arel Üniversitesi’nde Eylül 2013’de pilot uygulamayla başlayan gerçek anlamdaki üniversite-sektör işbirliği, bir ders içerisinde gönüllü katılımcılarla birlikte yaklaşık 50 öğrencinin, sektörün farklı alanlarında çalışan 5 profesyonelin ve tüm bölüm akademisyenlerinin bir araya geldiği, müfredat ortaklığına dayanan bir alan yaratmıştı.

3 Kasım 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Bölümü‘nün ev sahipliğini yaptığı Elia Exchange tanıtım etkinliğinde farklı üniversitelerden akademisyenler, çeviri işletmeleri temsilcileri ve üniversite öğrencileri buluştu. Elia Exchange Yunanistan ve Türkiye bölge sorumlusu olarak Dilek Yazıcı’nın konuştuğu etkinlik, Elia derneğinin tanıtımıyla başladı. Hemen ardından, derneğin çeviri sahasında özetlediği boşluk/uçurum tarifi hayli yerindeydi:

Çeviri İşletmelerinin Bakışı

Üniversite Bölümlerinin Bakışı

BDÇ araçlarının kullanımına dair yeterli eğitim verilmiyor BDÇ araçlarının maliyeti yüksek, kullanım özellikleri çok sık olarak değişiyor
Mezunlar, gereken çalışma hızına yetişemiyor, bu hızın farkında değil Çeviri işletmeleri, ofis içi eğitimlerle kişileri çalışma hızına alıştırmalı
Dil yetkinliği yetersiz, ana dile hâkimiyette dahi sorunlar görülüyor Lisans eğitiminde her bir alanda yetkinlik kazandırmak mümkün değil
Mezunların müşteri ilişkileri konusunda bilgisi bulunmuyor İşletmeler, çalışma yöntemleri konusunda ofis içi eğitimler düzenlenmeli
Klavye hâkimiyetinden MT ve QA mafhumlarına birçok eksiklik hissediliyor Üniversitelerin öğrencilere hem profesyonel, hem akademik yetkinlik kazandırması bekleniyor. Ancak bölümler, yalnızca akademik yetkinlik kazandırmak temelinde değerlendiriliyor
Kurama gereğinden fazla ağırlık veriliyor Üniversiteler akademik kuruluşlardır, meslek yüksekokulu değil

Diltra şirketinin sahibi Dilek Yazıcı, üniversitelerin yıllık cüzi bir üyelik ücreti ödeyerek programa katılabileceğini, öğrencilerini dünya çapındaki Elia öyesi çeviri şirketlerinin staj programlarına yönlendirebileceği anlattı. Katılımcı üniversitelerin, çeviri şirketlerinden katılım ücretleri konusunda sponsorluk desteği alabileceği fikri, Mirora şirketinin ortağı Cihat Salman’dan geldi.

İkinci bölümde öğrenciler, yol ve yaşam masrafları konusundaki sorularını yöneltti. Elia’nın bu konuda taslak bir sözleşme metni hazırladığını, ancak her staj için geçerli koşulların ilgili çeviri şirketlerince belirleneceği aktarıldı. Hemen ardından akademisyenler, çeviri öğrencileri ve işletme temsilcilerinin söz aldığı tartışmalarda staj kapsam ve içerikleri Betül Parlak’ın moderatörlüğünde tartışıldı.

Çeviri alanındaki stajlarda çeviri uygulamasının dışında proje yönetimi, yazılım geliştirme, satış/pazarlama, entegrasyon gibi alanlarda çalışılabileceği hatırlatıldı. Her dönem yakınılan sorunlardan, üniversiteye giriş dönemindeki branş seçimindeki belirsizlikten bahsedildi. Öte yandan çeviri şirketlerinin çevirmenlere sunduğu imkânlardan, tam zamanlı mesaide masabaşında çeviri yapmanın ne denli cazip olacağı ve Türkiye’de çeviri sektöründeki yarışın bu koşulları niye iyileştiremediği konuşuldu. 29 Mayıs Üniversitesi’nden Işın Öner ise dünden bugüne ne denli ilerleme kaydedildiğine (hem üniversitelerin sektörle iletişime geçme isteği, hem şirketlerin bu iletişime katkıda bulunmadaki isteği) işaret etti.

Views All Time
Views All Time
348
Views Today
Views Today
1

· · · · · ·

Yorum ekle

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

<< Önceki yazı:

Sonraki yazı: >>